Kalkulator Zakat Pendapatan

Kalkulator Zakat Pendapatan

Kadar Nisab bagi zakat pendapatan Negeri Perak (termasuklah gaji/bonus/dividen/elaun)

RM 15,501.64 setahun = lebih kurang gaji RM 1,291.65 sebulan.

Sekiranya gaji anda melebihi RM 1,291 maka anda wajib dikenakan zakat. Kiraannya ialah 2.5% daripada jumlah gaji tahunan.

Contohnya gaji anda ialah RM 2,000 sebulan.

Setahun gaji anda ialah RM 2,000 x 12 bulan = RM 24,000.

2.5% x RM 24,000 ialah RM 600.00.